Reliquiari gtic del 1426

Imatge de Santa Maria d'Ivorra (segle XIV)

Interior del Santuari restaurat el 1998

Retaule barroc del s.XVIII, destrut en la guerra del 1936

Reliquiari

.

Sta. Maria d'Ivorra

.

Interior del Santuari

.

Retaule barroc

.

Retaule gtic del 1480

Detall del retaule gtic (1480) representant el miracle.

Detall del retaule gtic (1480) representant el bisbe Ermengol recollint les relquies

Retaule gtic

.

Detall del retaule gtic

.

Detall del retaule gtic

.

Vista aria del Santuari del Sant Dubte

Festa de l'Aplec de Pasqetes

Vista aria del Santuari.

Dinar de germanor