Retaule barroc de Santa Maria d'Ivorra (s.XVIII) que presidia el Santuari del Sant Dubte. Va ser destru´t en la guerra de 1936