1010 Mn. Bernat Oliver, mentre diu missa al Santuari de Santa Maria d'Ivorra, dubta de la presència de Crist a l'eucaristia i el vi es converteix en sang, vessant sobre l'altar i el terra.
1011 Sant Ermengol viatja a Roma i el papa Sergi IV signa una butlla pontifícia reconeixent l'autenticitat del miracle i concedint privilegis a la Confraria de Santa Maria d'Ivorra.

1055

Consagració de l'església de Sant Cugat d'Ivorra. Es col·loquen les relíquies sota l'altar major, juntament amb la butlla de Sergi IV.

1181

Fundació del Real Monestir de Sigena (Osca) per Sancha, muller del rei Alfons II. S'hi van aportar unes relíquies del Sant Dubte conegudes per "les estopes d'Ivorra".

1348

La Pesta Negra assola Catalunya i empobreix la població.

1382

Després de l'epidèmia, el Veguer del Comte de Cardona ordena que es compleixin les constitucions de la Confraria i que els confrares aportin la seva quota.

1415

Un cop reeixida la Confraria, s'inicien obres de restauració a l'església de Sant Cugat i s'hi troben les relíquies i la butlla de Sergi IV sota l'altar.

1426

El Cardenal Pere Foix, llegat del Papa als regnes de la Corona d'Aragó, comissiona l'Abat de Cardona per estudiar les relíquies i el document de Sergi IV retrobats durant les obres.
  El bisbe d'Urgell determina fer un reliquiari de plata en un decret del 22 de juliol del 1426.
  El Comte de Cardona, el 22 de setembre de 1426 autoritza fer una col·lecta al seu territori per recollir almoines per pagar el reliquiari.

1428

El dia 2 de febrer, gran terratrèmol de Catalunya.

1430

El bisbe d'Urgell, Francesc de Jovia, en decret del 22 de juny, comissionat pel llegat pontifici, reconeix l'autenticitat de les relíquies i de la Butlla de Sergi IV.

1431

Alfons el Magnànim, rei d'Aragó, en Real Cèdula de 13 d'octubre, faculta per demanar almoina per al reliquiari d'Ivorra a tot el regne d'Aragó.

1436

Pere de Traserra, Prefecte del Monestir de Sant Pere dels Arquells i Vicari General de Vic, faculta per demanar almoines per a l'església de Santa Maria d'Ivorra i per a la construcció d'una hospederia pels pelegrins que hi acudien.

1437

El Comte del Pallars, Arnau Roger, dóna permís per divulgar al seu territori els prodigis d'Ivorra i per demanar almoines per mantenir un sacerdot a l'església de Santa Maria i per a la construcció de l'hospederia.

1480

Construcció de l'altar gòtic dedicat a Santa Maria d'Ivorra.

1663

Construcció de l'actual santuari de Santa Maria o del Sant Dubte, amb hospederia annexa pels pelegrins.

1665

El dia 25 d'octubre, trasllat de l'altar de l'antiga església a la nova i troballa de noves relíquies. Construcció del retaule barroc dedicat a Santa Maria

1762

Construcció de la façana barroca del santuari.
1868 El dia 27 de juny, la Sagrada Congregació per al Culte, determina el culte que s'ha de tributar a les relíquies del Sant Dubte.

1911

Celebració del 900 aniversari del Sant Dubte, coincidint amb el Congrés Eucarístic Nacional.

1917

Es trasllada el retaule gòtic del segle XV al Museu de Solsona.

1936

Destrucció del retaule barroc. Se salva el reliquiari i la imatge de la Mare de Déu. El retaule gòtic del museu es trasllada a Ginebra per tal de salvar-lo, tornant després de la guerra.

1952

Celebració del Congrés Eucarístic diocesà al santuari del Sant Dubte.

1998

Obres de rehabilitació del santuari que l'han salvat del seu enderrocament.

2000

Celebració del Jubileu al santuari. Es realitzen anàlisis científiques de les relíquies del Sant Dubte, comprovant-se la seva autenticitat.

2001

Inauguració del Crist del Sant Dubte d'Ivorra, estàtua en ferro que presideix l'altar major.
2010 Celebració del mil·lenari del Sant Dubte.

Ý..................................